รวมตัว ทุกฝ่ายเข้าด้วยกันซึ่งมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทุกอาชีพ เพศ วัย มีทั้งผู้ประกอบการณ์ ผู้ประกอบอาชีพในวงการฟิตเนสและสุขภาพ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับฟิตเนสและสุขภาพ เพื่อขยายทัศนะของทุกท่านผ่านการร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ การศึกษา วัฒนธรรม และภาษา
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพวกเขาเพื่อให้ช่วยพัฒนาลูกค้าของพวกเขาให้ได้ดียิ่งๆขึ้น
เพื่อจุดประกาย ให้ผู้เข้าร่วมงาน เริ่มปฏิบัติ พบวิธีการที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากงานนี้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาวงการต่อๆไป

AFC 2023 PROGRAMME AT A GLANCE

Sports Conditioning
and Personal Training
Group Fitness
and Dance
Special Populations, Lifestyle
as Medicine, and Life Stages
Injury Prevention
and Rehabilitation
Pilates, Mind-Body
and Movement
Exercise Science
and Psychology
Nutrition
and Lifestyle
Career and
Business Development

PREVIOUS YEARS’ SPONSORS & EXHIBITORS.