banner

Presenter Profile


Kriyot Sudsa-ard

Kriyot Sudsa-ard ไกรยศ จบการศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่บริษัทแคลิฟอร์เนียฟิตเนส นอกจากนี้เคยมีประสบการณ์ในการคำแนะนำทางโภชนาการให้แก่นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย เคยเป็นอาจาร์ยประจำสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [email protected]

Related Sessions
Session No. 129
Vitamin D (L)
Session Details
Session No. 246
Functional Taping for Knee Problems (WS)
Session Details
Session No. 346
Research based Rocktape Application (WS)
Session Details